Testament en codicil

In een testament regelt u uw nalatenschap zoals u dat wilt

Levenstestament <br>opstellen

Afwikkeling zoals u dat wilt

  • Wat gebeurt er met uw vermogen nadat u overlijdt?
  • Wie zijn uw erfgenamen?
  • Zijn er bepaalde personen die een bepaald geldbedrag, een sieraad, een schilderij of een antiek meubelstuk van u mogen erven?
  • Wie gaat de afwikkeling van uw nalatenschap regelen?

 

In een testament kunt u uw nalatenschap exact regelen zoals u dat wilt. Er zijn diverse mogelijkheden met betrekking tot een testament, zoals het opnemen van bepalingen met betrekking tot de voogdij, bewind, executele en een uitsluitingsclausule. Een testament wordt opgesteld bij notariële akte en geregistreerd in het Centraal Testamentenregister.

 

In een codicil kunnen ook bepaalde wensen worden vastgelegd. Een codicil is een handgeschreven, gedagtekend en ondertekend document (deze hoeft dus niet bij een notaris te worden ondertekend). In een codicil kunt u bepalen dat u een bepaald goed of goederen (bijvoorbeeld kleding, sieraden of  inboedelgoederen) aan iemand nalaat. Deze goederen moeten per stuk beschreven worden. U kunt voor wat betreft deze zaken ook bepalen dat ze niet in de huwelijksgemeenschap van de verkrijger vallen.

 

Het is niet mogelijk om bij codicil een geldbedrag aan iemand na te laten of iemand tot erfgenaam te benoemen. Daarnaast is het sinds 1 januari 2003 niet meer mogelijk om bij codicil een executeur aan te wijzen. Een executeursbenoeming in een codicil nog gedaan onder het oude recht is wel geldig. Aan de executeur moet dan wel het recht van inbezitneming van de nalatenschapsgoederen zijn toegekend, wil hij dezelfde bevoegdheden hebben als de executeur onder het nieuwe recht.

 

Het testament biedt ruimere mogelijkheden voor het regelen van zaken met betrekking tot uw nalatenschap, dan een codicil. Daarnaast wordt het testament geregistreerd in het Centraal Testamentenregister (CTR). In dit register wordt bijgehouden wie een testament heeft laten opmaken en wanneer en bij welke notaris dat was. Het CTR heeft geen inzage in de inhoud van het testament. Het CTR kan door iedere (kandidaat-)notaris namens de erfgenamen worden geraadpleegd. Een codicil wordt niet geregistreerd.

 

Registratie Nalatenschap
Registratie Nalatenschap

In het digitale dossier wordt alle informatie en worden de documenten, die betrekking hebben op een toekomstige nalatenschap, bewaard. Denk hierbij aan het testament, het levenstestament, het codicil, de huwelijkse voorwaarden, de uitvaartinformatie, de verzekeringspolissen, gedane schenkingen, gegevens social media, enzovoorts. Ook is de registratie van bezittingen en schulden mogelijk.

Door registratie van deze gegevens wordt de zoektocht voor erfgenamen en de executeur vereenvoudigd.

magazine-libelle-publicatie-dinkgreve-nalatenschappen

Trots op het artikel in “Liefde voor het leven”

'Rust creëren door regelwerk uit handen te nemen"

In het magazine van Libelle Uitvaartbegeleiding vertelt Sandra over haar achtergrond, wat haar zoal drijft, en wat zij voor u kan betekenen.

Vele tevreden klanten gingen je voor. Zij vertellen graag over hun ervaring met Dinkgreve Nalatenschappen:

header-uitgelicht-3

Oktober 2020

Je hebt geen idee wat daar allemaal bij komt kijken

"Na het plotselinge overlijden van onze zoon in september 2018 zochten wij hulp bij het afwikkelen van de erfenis. Hierbij was een complexe situatie ontstaan doordat de ex-vriendin van onze zoon de gezamenlijke woning niet wilde verlaten. Hun relatie was beëindigd kort voor zijn overlijden, waardoor de verdeling nog niet was afgerond.

Sandra heeft in de moeilijke tijd voor ons alle lastige gesprekken gevoerd. Haar achtergrond in de makelaardij was hierbij erg nuttig. En toen het uiteindelijk tot een juridische zaak kwam, heeft zij ook een uitstekende advocaat erbij betrokken.

Wij zijn zeer tevreden over de persoonlijke manier waarop Sandra het geheel tot een goed einde heeft gebracht. Wij bevelen Sandra zeker aan bij iedereen die ook voor de afwikkeling van een erfenis staan.'

Waarmee kan ik u helpen?

Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak

sandra-dinkgreve-nalatenschappen-2022-3

Dinkgreve Nalatenschappen

Afwikkeling van de nalatenschap van begin tot einde
Verzorging van alle noodzakelijke juridische, financiële, administratieve en fiscale zaken

Contact

Dinkgreve Nalatenschappen
Postbus 7806
1008 AA Amsterdam
06 - 21 50 28 21
sandra@dinkgrevenalatenschappen.nl