RegisterExecuteur

De afwikkeling van de nalatenschap van begin tot einde

Afwikkeling Nalatenschap

Afwikkeling nalatenschap

Met het overlijden van een dierbare breekt een emotionele en moeilijke periode aan. Tegelijkertijd wordt men geconfronteerd met administratieve, financiële, juridische en fiscale consequenties van het overlijden. Zo’n emotionele periode is veelal niet het beste tijdstip om zich te concentreren en de juiste beslissingen te nemen.

 

Belangrijke vragen die bij een overlijden meteen aan bod moeten komen zijn:

  • Is er een testament opgemaakt?
  • Is de nalatenschap positief of negatief?

 

De afwikkeling van de nalatenschap begint vaak pas na de organisatie van de uitvaart.

Als RegisterExecuteur neem ik veel regelwerk uit handen en zorg voor de afwikkeling van de nalatenschap van begin tot einde. Zo spoedig mogelijk wordt een inventarisatie van de nalatenschap gemaakt, waarna een boedelbeschrijving wordt opgemaakt. Hierdoor ontstaat overzicht van alle bezittingen, vorderingen, verzekeringsuitkeringen en schulden.

 

Verzorging van alle noodzakelijke juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken.

Alle betrokken instanties worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd en de belastingaangiftes worden verzorgd. Een duidelijke, transparante en voorspoedige afwikkeling van de nalatenschap wordt geregeld door gebruik te maken van het persoonlijke online digitaal nalatenschapsdossier. Via het nalatenschapsdossier hebben erfgenamen continu inzage in de voortgang van de afwikkeling van de nalatenschap. Er is een duidelijke en open communicatie met de erfgenamen. Als RegisterExecuteur leg ik rekening en verantwoording af over alle verrichte werkzaamheden.

 

Registratie Nalatenschap
Registratie Nalatenschap

In het digitale dossier wordt alle informatie en worden de documenten, die betrekking hebben op een toekomstige nalatenschap, bewaard. Denk hierbij aan het testament, het levenstestament, het codicil, de huwelijkse voorwaarden, de uitvaartinformatie, de verzekeringspolissen, gedane schenkingen, gegevens social media, enzovoorts. Ook is de registratie van bezittingen en schulden mogelijk.

Door registratie van deze gegevens wordt de zoektocht voor erfgenamen en de executeur vereenvoudigd.

Veel gestelde vragen over afwikkeling van een nalatenschap

Veel gestelde vragen over afwikkeling van een nalatenschap

magazine-libelle-publicatie-dinkgreve-nalatenschappen

Trots op het artikel in “Liefde voor het leven”

'Rust creëren door regelwerk uit handen te nemen"

In het magazine van Libelle Uitvaartbegeleiding vertelt Sandra over haar achtergrond, wat haar zoal drijft, en wat zij voor u kan betekenen.

Vele tevreden klanten gingen je voor. Zij vertellen graag over hun ervaring met Dinkgreve Nalatenschappen:

foto-bij-referentie-2

Oktober 2020

Je hebt geen idee wat daar allemaal bij komt kijken

"Na het plotselinge overlijden van onze zoon in september 2018 zochten wij hulp bij het afwikkelen van de erfenis. Hierbij was een complexe situatie ontstaan doordat de ex-vriendin van onze zoon de gezamenlijke woning niet wilde verlaten. Hun relatie was beëindigd kort voor zijn overlijden, waardoor de verdeling nog niet was afgerond.

Sandra heeft in de moeilijke tijd voor ons alle lastige gesprekken gevoerd. Haar achtergrond in de makelaardij was hierbij erg nuttig. En toen het uiteindelijk tot een juridische zaak kwam, heeft zij ook een uitstekende advocaat erbij betrokken.

Wij zijn zeer tevreden over de persoonlijke manier waarop Sandra het geheel tot een goed einde heeft gebracht. Wij bevelen Sandra zeker aan bij iedereen die ook voor de afwikkeling van een erfenis staan.'

Waarmee kan ik u helpen?

Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak

sandra-dinkgreve-nalatenschappen-2022-3

Dinkgreve Nalatenschappen

Afwikkeling van de nalatenschap van begin tot einde
Verzorging van alle noodzakelijke juridische, financiële, administratieve en fiscale zaken

Contact

Dinkgreve Nalatenschappen
Postbus 7806
1008 AA Amsterdam
06 - 21 50 28 21
sandra@dinkgrevenalatenschappen.nl