De afwikkeling van de nalatenschap van het begin tot het einde

'Rust creëren door regelwerk uit handen te nemen'

sandra dinkgreve nalatenschappen

Dinkgreve Nalatenschappen begeleidt bij alle zaken rondom een nalatenschap vóór en ná overlijden, met aandacht voor uw persoonlijke situatie.

magazine-rouw-publicatie-dinkgreve-nalatenschappen

Trots op het artikel in “Rouw magazine”

'Rust voor erfgenamen door regelwerk uit handen te nemen"

In Rouw magazine vertelt Sandra over nalatenschappen en kindsdelen. Want wat veel mensen niet beseffen is dat daar nog heel veel regels bij komen kijken.

Dinkgreve Nalatenschappen begeleidt bij alle zaken rondom
een nalatenschap vóór en ná overlijden, met aandacht voor
uw persoonlijke situatie.

Registratie Nalatenschap

Nalatenschap regelen bij leven

In een testament kunt u uw nalatenschap exact regelen zoals u dat wilt. Er zijn diverse mogelijkheden met betrekking tot een testament, zoals het opnemen van bepalingen met betrekking tot de voogdij, bewind, executele en een uitsluitingsclausule. Een testament wordt opgesteld bij notariële akte en geregistreerd in het Centraal Testamentenregister.

Afwikkeling Nalatenschap

Nalatenschap afwikkelen na overlijden

Met het overlijden van een dierbare breekt vaak een emotionele en moeilijke periode aan. Het is een emotionele periode en veelal niet het beste tijdstip om u hierop te concentreren.

Ik neem u aan de hand mee bij het nemen van de juiste beslissingen.

levenstestament-opstellen

Levenstestament opstellen

Hierin kan worden vastgelegd wat geregeld moet worden als men nog in leven is, maar zelf de regie niet meer kan uitoefenen. Denk hierbij aan financiële en administratieve handelingen, maar zeker ook aan medische beslissingen. De taken kunnen simpel zijn, maar ook vergaand; dit kan allemaal vastgelegd worden in een levenstestament.

Vele tevreden klanten gingen u voor. Zij vertellen graag over hun ervaring met Dinkgreve Nalatenschappen:

foto-bij-referentie

September 2021

Professionele afhandeling in een strak tempo

"Als goede doelen organisatie ontvangen we – uiteraard onder onze grote dankzegging aan erflaters - regelmatig nalatenschappen. De contacten met mevrouw Sandra Kelder van Dinkgreve Nalatenschappen over een door haar met ParkinsonNL afgehandelde erfenis sprongen er in positieve zin uit. De afhandeling hebben we niet alleen als professioneel en zorgvuldig ervaren, maar ook als persoonlijk plezierig. Het dossier was nauwkeurig opgebouwd, met een heldere verantwoording van alle stappen en kosten en over bepaalde meer complexe onderdelen heeft met respect voor de erflaatster constructief overleg plaatsgevonden. En dat alles in een strak tempo, waardoor de nalatenschap voortvarend kon worden afgewikkeld."

Bert Kuipers, directeur-bestuurder ParkinsonNL

magazine-beursbengels-publicatie-dinkgreve-nalatenschappen

Trots op het artikel in “Beursbengel”

"De Ondernemer overleden"

Overlijden is een zogenaamd bloot rechtsfeit, dat leidt tot nieuwe rechtsposities door overgang of overdracht van rechten en plichten die de erflater nalaat. Het overlijden zet dus een transformatie van het een en ander in gang. De ondernemer als persoon overlijdt, de onderneming niet. Het enige verschil is dat de bezittingen en schulden die een ondernemer nalaat meer specifiek zijn, dan van een erflater die bij leven geen ondernemer was. In dit artikel ga ik op deze specifieke verschillen nader in.

Nieuws, actualiteiten en ontwikkelingen omtrent nalatenschappen

joyce-g-oq-xf1xV8uI-unsplash

Zo hou je je erfenis uit de verkeerde handen

Hoe zorg je dat je erfenis terechtkomt bij wie je wil? Dus niet bij dat akelige stiefkind of die vervelende schoonzoon. Of bij een kind dat je al jaren niet meer spreekt. Misschien wil je zelfs niets nalaten aan je partner. Welke mogelijkheden zijn er om over je graf heen te regeren? De basis van…

micheile-dot-com-lZ_4nPFKcV8-unsplash

Column: is je partner een golddigger? Zo voorkom je financieel misbruik

Wat gaan golddiggers ver voor geld. Gelukkig is er wel iets tegen te doen. Dat blijkt uit een recente uitspraak. Die illustreert daarnaast waarom curatele soms niet te vermijden is en niet kan worden volstaan met het instellen van een bewind over vermogen. Een man met een laag IQ is eigenaar van een woning. Daarnaast…

tingey-injury-law-firm-DZpc4UY8ZtY-unsplash

Column: Hoge Raad keurt slimme belastingtruc goed

MAASTRICHT – Het lijkt wel alsof de Hoge Raad rond Kerstmis met cadeautjes komt voor belastingbetalers. Op 24 december 2021 oordeelde hij dat de heffing in box 3 niet meer door de beugel kon. Dit was de nekslag voor de spaartaks. En op 16 december 2022 werd een arrest gepubliceerd over elkaar opvolgende papieren schenkingen. Naar…

meric-dagli-7NBO76G5JsE-unsplash

Geen schenk- of erfbelasting wordt geheven als een natuurlijk persoon een schenking of erfenis aanwendt voor een ANBI waarmee de verkrijger wordt vereenzelvigd. 

Als de ANBI rechtstreeks van de erflater of schenker verkrijgt, is geen schenk- of erfbelasting verschuldigd. Als een erfenis of schenking door een natuurlijk persoon wordt verkregen en daarna wordt doorgegeven aan een ANBI is over de eerst verkrijging wel schenk- of erfbelasting verschuldigd. Nu heeft de Staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat geen schenk- of erfbelasting…

kenny-orr-1AVTo_bdHWs-unsplash

Weerwind wil voorkomen dat iemand erft van degene die hij heeft gedood

Minister Weerwind wil duidelijker in de wet zetten dat mensen geen financieel voordeel mogen halen uit een misdrijf. Hij zei dat in de Tweede Kamer na een oproep daartoe van SP en VVD. Directe aanleiding voor de fracties was een rechtszaak over een man die zijn vrouw had gedood en nadat hij tot tbs was…

ibrahim-boran-kkACMU0GYko-unsplash

Nieuwe vlam demente man sluist drie ton door naar eigen rekening: kinderen moeten vechten voor erfenis

AMSTERDAM – Het is een nachtmerrie voor ieder kind, als een bejaarde ouder gaat samenwonen met een nieuwe partner die later alle bankrekeningen blijkt leeg te trekken. Het overkwam de twee kinderen van een dementerende 90-jarige man die een paar maanden voor zijn overlijden met zijn nieuwe vlam een afspraak bij de bank had gemaakt. Gevolg:…

euro-g7557b9c54_1280

Erfenis er te snel doorheen gejast: korting op bijstand terecht

AMSTERDAM – Als je al bijna twintig jaar rondkomt van een bijstandsuitkering komt een erfenis als geroepen. Je mag het geld er alleen niet té snel doorheen jagen. Een vrouw die bijna een ton erfde maar ongeveer een jaar later weer een beroep deed op de bijstand, krijgt nu terecht een korting op haar uitkering. Dat…

silhouette-g7c5dfd82c_640

Onterfde zoon boos dat broers en zussen schulden moeder ontlopen

AMSTERDAM – Van je familie moet je het hebben. Maar niet iedereen heeft het getroffen met zijn broers en zussen. Een man die samen met zijn zuster was onterfd door hun moeder, kon er niet mee leven dat zijn vier broers en zussen die wél erfgenaam waren, onder moeders schulden uitkwamen. De man stapt naar de…

brano-heYdDdq0cbE-unsplash

Zoon vindt bankafschrift van moeder: 13.000 gulden na dertig jaar niet meer te claimen

AMSTERDAM – Bij het opruimen van de zolder in 2021 vond een man een oud spaarboekje van zijn overleden moeder. Het rekeningafschrift dateerde uit september 1992 en vermeldde een saldo van ƒ13.097,03. Een dertig jaar oude meevaller? Nee, de kwestie is verjaard en ABN Amro mag het geld houden, heeft klachteninstituut Kifid bepaald. De moeder van…

ditgitaal

Wie mag na de dood jouw appjes lezen? Zo regel je een digitale erfenis.

Na de dood houdt ons leven op, maar onze ‘digitale erfenis’ laten we vaak springlevend achter. Wie mag dan jouw mails en appjes lezen? En moet je Facebook-account verwijderd, of juist in leven gehouden worden?  Je kunt je nabestaanden een hoop ellende besparen door je digitale nalatenschap goed te regelen. LINDA.nl vroeg experts hoe je dat…

Waarmee kan ik u helpen?

Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak

sandra-dinkgreve-nalatenschappen-2022-3

Dinkgreve Nalatenschappen

Afwikkeling van de nalatenschap van begin tot einde
Verzorging van alle noodzakelijke juridische, financiële, administratieve en fiscale zaken

Contact

Dinkgreve Nalatenschappen
Postbus 7806
1008 AA Amsterdam
06 - 21 50 28 21
sandra@dinkgrevenalatenschappen.nl