Geen schenk- of erfbelasting wordt geheven als een natuurlijk persoon een schenking of erfenis aanwendt voor een ANBI waarmee de verkrijger wordt vereenzelvigd. 

meric-dagli-7NBO76G5JsE-unsplash

Als de ANBI rechtstreeks van de erflater of schenker verkrijgt, is geen schenk- of erfbelasting verschuldigd. Als een erfenis of schenking door een natuurlijk persoon wordt verkregen en daarna wordt doorgegeven aan een ANBI is over de eerst verkrijging wel schenk- of erfbelasting verschuldigd.
Nu heeft de Staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat geen schenk- of erfbelasting wordt geheven als een natuurlijk persoon een schenking of erfenis aanwendt voor een ANBI waarmee de verkrijger wordt vereenzelvigd.

Voorwaarden
Om voor deze vrijstelling van schenk- en erfbelasting zijn:

  1. De verkrijger of de ANBI maakt aannemelijk dat de verkrijging was bedoeld voor de ANBI waarmee de verkrijger wordt vereenzelvigd.
  2. Aan de verkrijging is niet een opdracht verbonden die daaraan het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang.
  3. De verkrijger draagt het door hem verkregen vermogen zo spoedig mogelijk over aan de ANBI.
  4. De verkrijger handelt fiscaal alsof hij het verkregen vermogen nooit in bezit heeft gehad.
  5. De verkrijger merkt het overgedragen vermogen niet aan als gift voor de Wet IB 2001.

Voorbeelden

  • Een schenking of legaat is rechtstreeks aan een geestelijke ter beschikking gesteld voor doeleinden die zijn kerkelijke instelling nastreeft of voor het verrichten van religieuze handelingen. De schenking of het legaat wordt aangemerkt als een verkrijging door de kerkelijke instelling.
  • Een kloosterling stelt zijn schenking of erfrechtelijke verkrijging, op grond van zijn gelofte van armoede, onmiddellijk beschikbaar aan de religieuze kloosterorde waartoe hij behoort. Als aannemelijk is dat de verkrijging was bedoeld voor de kloosterorde waartoe de kloosterling behoort, wordt de verkrijging door de kloosterling aangemerkt als een verkrijging door de kloosterorde.

Bron
Besluit Staatssecretaris van Financiën de dato 13 december 2022, nr. 2022-0000023865

Laat een reactie achter

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.