De afwikkeling van de nalatenschap van het begin tot het einde

'Rust creëren door regelwerk uit handen te nemen'

sandra dinkgreve nalatenschappen

Dinkgreve Nalatenschappen begeleidt bij alle zaken rondom een nalatenschap vóór en ná overlijden, met aandacht voor uw persoonlijke situatie.

magazine-rouw-publicatie-dinkgreve-nalatenschappen

Trots op het artikel in “Rouw magazine”

'Rust voor erfgenamen door regelwerk uit handen te nemen"

In Rouw magazine vertelt Sandra over nalatenschappen en kindsdelen. Want wat veel mensen niet beseffen is dat daar nog heel veel regels bij komen kijken.

Dinkgreve Nalatenschappen begeleidt bij alle zaken rondom
een nalatenschap vóór en ná overlijden, met aandacht voor
uw persoonlijke situatie.

Registratie Nalatenschap

Nalatenschap regelen bij leven

In een testament kunt u uw nalatenschap exact regelen zoals u dat wilt. Er zijn diverse mogelijkheden met betrekking tot een testament, zoals het opnemen van bepalingen met betrekking tot de voogdij, bewind, executele en een uitsluitingsclausule. Een testament wordt opgesteld bij notariële akte en geregistreerd in het Centraal Testamentenregister.

Afwikkeling Nalatenschap

Nalatenschap afwikkelen na overlijden

Met het overlijden van een dierbare breekt vaak een emotionele en moeilijke periode aan. Het is een emotionele periode en veelal niet het beste tijdstip om u hierop te concentreren.

Ik neem u aan de hand mee bij het nemen van de juiste beslissingen.

levenstestament-opstellen

Levenstestament opstellen

Hierin kan worden vastgelegd wat geregeld moet worden als men nog in leven is, maar zelf de regie niet meer kan uitoefenen. Denk hierbij aan financiële en administratieve handelingen, maar zeker ook aan medische beslissingen. De taken kunnen simpel zijn, maar ook vergaand; dit kan allemaal vastgelegd worden in een levenstestament.

Vele tevreden klanten gingen u voor. Zij vertellen graag over hun ervaring met Dinkgreve Nalatenschappen:

foto-bij-referentie

September 2021

Professionele afhandeling in een strak tempo

"Als goede doelen organisatie ontvangen we – uiteraard onder onze grote dankzegging aan erflaters - regelmatig nalatenschappen. De contacten met mevrouw Sandra Kelder van Dinkgreve Nalatenschappen over een door haar met ParkinsonNL afgehandelde erfenis sprongen er in positieve zin uit. De afhandeling hebben we niet alleen als professioneel en zorgvuldig ervaren, maar ook als persoonlijk plezierig. Het dossier was nauwkeurig opgebouwd, met een heldere verantwoording van alle stappen en kosten en over bepaalde meer complexe onderdelen heeft met respect voor de erflaatster constructief overleg plaatsgevonden. En dat alles in een strak tempo, waardoor de nalatenschap voortvarend kon worden afgewikkeld."

Bert Kuipers, directeur-bestuurder ParkinsonNL

magazine-beursbengels-publicatie-dinkgreve-nalatenschappen

Trots op het artikel in “Beursbengel”

"De Ondernemer overleden"

Overlijden is een zogenaamd bloot rechtsfeit, dat leidt tot nieuwe rechtsposities door overgang of overdracht van rechten en plichten die de erflater nalaat. Het overlijden zet dus een transformatie van het een en ander in gang. De ondernemer als persoon overlijdt, de onderneming niet. Het enige verschil is dat de bezittingen en schulden die een ondernemer nalaat meer specifiek zijn, dan van een erflater die bij leven geen ondernemer was. In dit artikel ga ik op deze specifieke verschillen nader in.

Nieuws, actualiteiten en ontwikkelingen omtrent nalatenschappen

eduardo-soares-utWyPB8_FU8-unsplash

Vriend sluist geld weg na overlijden vriendin, kinderen met lege handen

Nadat een vrouw in 2022 plotseling overleed, heeft haar vriend gauw op slinkse wijze haar rekening bij ING Bank leeggeplukt. Haar drie volwassen kinderen, de enige erfgenamen, willen dat de bank hen het bedrag van €9000 terugbetaalt, omdat het gaat om niet toegestane transacties. Maar die doet dat niet omdat de kinderen het overlijden van…

moneybox-g83261632f_1280

Geen toestemming echtgenoot gevraagd bij schenking? Schenking wellicht vernietigbaar!

Wist je dat er toestemming nodig is voor schenkingen die groot en niet gebruikelijk zijn? Ook als je bent getrouwd of geregistreerd als partner. Als deze toestemming ontbreekt dan kan de schenking worden vernietigd door de niet schenkende partner of echtgenoot. Hierbij maakt het geen verschil of u wel of geen huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden…

tingey-injury-law-firm-veNb0DDegzE-unsplash

80-jarige Betsy vecht met goede doelen om testament: ’Cees had dit nooit gewild’

Na de shock van het overlijden van haar echtgenoot kreeg Betsy (80) uit de Baarsjes er een onverwachte klap overheen: haar man bleek voor hun huwelijk een testament te hebben gemaakt, waarvan zij niks wist. Hij had twee goede doelen benoemd. De Surinaamse, die al bijna 50 jaar in Amsterdam woont, stapt naar de rechter.…

joyce-g-oq-xf1xV8uI-unsplash

Zo hou je je erfenis uit de verkeerde handen

Hoe zorg je dat je erfenis terechtkomt bij wie je wil? Dus niet bij dat akelige stiefkind of die vervelende schoonzoon. Of bij een kind dat je al jaren niet meer spreekt. Misschien wil je zelfs niets nalaten aan je partner. Welke mogelijkheden zijn er om over je graf heen te regeren? De basis van…

micheile-dot-com-lZ_4nPFKcV8-unsplash

Column: is je partner een golddigger? Zo voorkom je financieel misbruik

Wat gaan golddiggers ver voor geld. Gelukkig is er wel iets tegen te doen. Dat blijkt uit een recente uitspraak. Die illustreert daarnaast waarom curatele soms niet te vermijden is en niet kan worden volstaan met het instellen van een bewind over vermogen. Een man met een laag IQ is eigenaar van een woning. Daarnaast…

tingey-injury-law-firm-DZpc4UY8ZtY-unsplash

Column: Hoge Raad keurt slimme belastingtruc goed

MAASTRICHT – Het lijkt wel alsof de Hoge Raad rond Kerstmis met cadeautjes komt voor belastingbetalers. Op 24 december 2021 oordeelde hij dat de heffing in box 3 niet meer door de beugel kon. Dit was de nekslag voor de spaartaks. En op 16 december 2022 werd een arrest gepubliceerd over elkaar opvolgende papieren schenkingen. Naar…

meric-dagli-7NBO76G5JsE-unsplash

Geen schenk- of erfbelasting wordt geheven als een natuurlijk persoon een schenking of erfenis aanwendt voor een ANBI waarmee de verkrijger wordt vereenzelvigd. 

Als de ANBI rechtstreeks van de erflater of schenker verkrijgt, is geen schenk- of erfbelasting verschuldigd. Als een erfenis of schenking door een natuurlijk persoon wordt verkregen en daarna wordt doorgegeven aan een ANBI is over de eerst verkrijging wel schenk- of erfbelasting verschuldigd. Nu heeft de Staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat geen schenk- of erfbelasting…

kenny-orr-1AVTo_bdHWs-unsplash

Weerwind wil voorkomen dat iemand erft van degene die hij heeft gedood

Minister Weerwind wil duidelijker in de wet zetten dat mensen geen financieel voordeel mogen halen uit een misdrijf. Hij zei dat in de Tweede Kamer na een oproep daartoe van SP en VVD. Directe aanleiding voor de fracties was een rechtszaak over een man die zijn vrouw had gedood en nadat hij tot tbs was…

ibrahim-boran-kkACMU0GYko-unsplash

Nieuwe vlam demente man sluist drie ton door naar eigen rekening: kinderen moeten vechten voor erfenis

AMSTERDAM – Het is een nachtmerrie voor ieder kind, als een bejaarde ouder gaat samenwonen met een nieuwe partner die later alle bankrekeningen blijkt leeg te trekken. Het overkwam de twee kinderen van een dementerende 90-jarige man die een paar maanden voor zijn overlijden met zijn nieuwe vlam een afspraak bij de bank had gemaakt. Gevolg:…

euro-g7557b9c54_1280

Erfenis er te snel doorheen gejast: korting op bijstand terecht

AMSTERDAM – Als je al bijna twintig jaar rondkomt van een bijstandsuitkering komt een erfenis als geroepen. Je mag het geld er alleen niet té snel doorheen jagen. Een vrouw die bijna een ton erfde maar ongeveer een jaar later weer een beroep deed op de bijstand, krijgt nu terecht een korting op haar uitkering. Dat…

Waarmee kan ik u helpen?

Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak

sandra-dinkgreve-nalatenschappen-2022-3

Dinkgreve Nalatenschappen

Afwikkeling van de nalatenschap van begin tot einde
Verzorging van alle noodzakelijke juridische, financiële, administratieve en fiscale zaken

Contact

Dinkgreve Nalatenschappen
Postbus 7806
1008 AA Amsterdam
06 - 21 50 28 21
sandra@dinkgrevenalatenschappen.nl